Idé og baggrund

I Danmark er der borgere fra over 100 nationer. Fælles for dem alle er nødvendigheden af en selvtillid, der kan give tro på fremtidens udfordringer. Gennem et godt selvværd vokser menneskets selvtillid og Selvtillidsloven, der er en ”omvendt” Jantelov, anviser 10 veje til ’Selvtillid’ – gennem de 10 selvtillidsbud bud på forskellige sprog .

Formålet med Selvtillidsloven er, at støtte de mange unge, så de får mere tillid til sig selv og gennem dette et mere aktivt liv. En høj grad af selvtillid øger ganske enkelt den enkeltes mulighed for at bide sig fast i uddannelse og erhverv, hvilket i disse år er afgørende pga. den stigende ungdomsarbejdsløshed. Selvtillidsloven har også til formål at få gang i den multikulturelle dialog, at tale med hinanden og ikke om hinanden!Fra første færd er projektet blevet meget positivt modtaget og et anseeligt antal sponsorer har velvilligt stillet resurser til rådighed for at muliggøre dette.

Projektet blev løsnet i Holbæk i 2011, men det er projektgruppens håb, at projektet kan brede sig i landet – og for den sags skyld ud over landets grænser. Materialet på indtil nu 45 sprog er frit tilgængeligt på hjemmesiden. Alle er velkomne til at downloade og printe, præcis som man har lyst til.Vi håber, at mange har lyst til at sprede budskabet i deres netværk – og hvis nogen møder mennesker, der endnu ikke kan finde Selvtillidsloven på netop deres sprog, så giv venligst opfordringen videre om at kontakte Stig Elliot Nyegaard elliot@post1.tele.dk, som velvilligt vil gå i dialog om, hvordan det kan lade sig gøre.

Vi håber, at rigtig mange via projektet får sat vigtigheden af selvtillid og selvværd i tale – til gavn for så mange unge som muligt. Det er vores håb at skoler, foreninger og alle tænkelige netværk vil tage projektet til sig. God fornøjelse – i jagten på selvtillid og selvværd.   Senest opdateret 16.06.2019 16:05 af APR